För den som söker ett framtidsyrke är en ingenjörsutbildning i dag ett hett tips och på Högskolan i Gävle finns numera en projektbaserad utbildning som utformats i nära samarbete med näringslivet.
Lili André, lärare på den projektbaserade ingenjörsutbildningen, förklarar att utbildningen är upplagd så att de studerande, exempelvis maskiningenjörer och energiingenjörer, samarbetar över ämnesgränserna i ett gemensamt projekt för att få en både djup och bred kunskapsnivå samt en förståelse för sin plats i ett större sammanhang. Hon menar att det viktiga med utbildningen är att de studerande får en inblick i och förstår vad en ingenjör egentligen arbetar med.
- Många har fortfarande ingen riktigt klar bild av vad ingenjörsyrket egentligen är, konstaterar hon. Men som ingenjör har man egentligen en väldigt social och projektledande roll, vilket vi inte riktigt nått ut med hittills.

Förutom att Högskolan håller en hög utbildningsnivå menar Niklas Rothpfeffer, som är programansvarig för elektronik- och dataingenjörsprogrammen, att Gävle också är en bra studentstad genom att man har en bostadsgaranti för alla med ett boende inom rimligt avstånd från skolan.
- Dessutom är utbildningen känd för sitt goda samarbete med näringslivet och samhället i övrigt, tillägger han. Skolans lokaler är också utmärkta då ingenjörsstudenterna har egna projektsalar med tillgång till både datorer och trådlösa nätverk.
De inriktningar de studerande har att välja på inom den projektbaserade ingenjörsutbildningen är data-, ekonomi-, elektronik-, energi-, maskin- samt byggnadsingenjör.
- Vad gäller framtiden för ingenjörer ser den i dag väldigt ljus ut, konstaterar Lili. Industrin ropar i princip efter ingenjörer och de företag vi samarbetar med är väldigt engagerade i vårt program för att få till en utbildning väl anpassad till kraven som ställs på morgondagens ingenjörer.
För den som vill vidareutbilda sig efter ingenjörsprogrammet har Högskolan i Gävle också tvååriga påbyggnadsprogram inom elektronik och maskin samt ettåriga påbyggnadsprogram inom industriell ekonomi och energi.

Högskolan i Gävle

Bransch:
Utbildning

Telefon: 070-5531599


Email:
lae@hig.se

Hemsida:
www.hig.se

Adress:
Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
80176 Gävle

| 13 SENASTE FÖRETAGEN